Piagam Pelanggan

BAHAGIAN KHIDMAT PELANGGAN

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Kami berjanji untuk memproses urusan - urusan perjawatan dan semua maslahat penjawat awam di pejabat ini mengikut tempoh yang ditetapkan

14 hari

2

Kami berjanji untuk meminimakan teguran audit dan menyediakan dengan segera segala laporan-laporan yang diminta oleh Pejabat Kewangan dan Pembendeharaan Negeri.

7 hari

3

kami berjanji memproses urusan pembayaran bil-bil tuntutan dalam perjalanan dan tuntutan elaun lebih masa dalam masa 14 hari dari tarikh tuntutan diterima

14 hari

4Kami berjanji untuk memproses dan menerima bayaran perumahan awam kos rendah, pinjaman peniaga/penjaja kecil dam cukai hiburan dalam tempoh kurang daripada 15 minit
15 minit
5Kami berjanji untuk menguruskan permohonan borang-borang bagi menduduki rumah kerajaan, perumahan awam kos rendah dan borang-borang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dalam masa tidak lebih daripada 15 minit.
15 minit
6Kami berjanji untuk memproses permohonan lesen hiburan awam dan lesen pemulis awam dalam masa satu bulan
1 bulan
7Kami berjanji untuk memberi jawapan surat awam terima aduan pelanggan dalam masa 7 hari bekerja
7 hari
8Kami berjanji untuk mengeluarkan lesen kedai runcit Akta Eksais 1976 dalam masa 1 bulan selepas mesyuarat eksais dilaksanakan.
1 bulan
9kami berjanji untuk memastikan 90% warga pejabat menghadiri kursus melebihi 7 hari setahun.
12 bulan

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Pengurusan Projek

  • Sebutharga
  1. Keputusan Jawatankuasa Sebutharga
  2. Tempoh masa yang ditawarkan
  3. Peruntukan yang diterima
  4. Projek yang ditawarkan mengikut waran peruntukan

1 – 12 bulan

  • Kerja Undi
  1. Tempoh penyiapan projek dari 1 hingga 6 bulan dan mengikut skop projek yang ditawarkan.

1 – 12 bulan

  • Pemberian Terus ( Bawah RM20 Ribu )
  1. Tempoh penyiapan projek bergantung kepada status tapak, skop cadangan projek serta kesesuaian dan kehendak pemohon peruntukan.

2

Pembangunan Masyarakat (Perlaksanaan SPKR – PPP, PLKK, PPMI, PKP)

Setiap projek yang diluluskan peruntukan diterima daripada agensi PPNP, KKLW atau lain-lain agensi.

1 – 8 bulan

 

UNIT PELUPUSAN TANAH

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Pemilikan Tanah

Memproses Permohonan Tanah dari tarikh permohonan yang lengkap di terima sehingga di angkat ke JKPTD.

36 bulan

2

Lesen Pendudukan Sementara

Memproses permohonan bermula daripada permohonan yang lengkap diterima sehingga di angkat ke JKPTD.

12 bulan

3

Pelupusan Tanah Kerajaan Bagi Tujuan Perizaban Seksyen 62 KTN

Memproses permohonan yang lengkap diterima dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke JKPTD.

9 bulan

 

UNIT PENDAFTARAN

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Pendaftaran Urusniaga Tanah

Mendaftar Urusniaga Tanah dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan diterima sehingga permohonan didaftarkan

3 bulan

2

Pendaftaran Bukan Urusniaga Tanah

Mendaftar Bukan Urusniaga Tanah dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan diterima sehingga permohonan didaftarkan

3 bulan

 

UNIT KUATKUASA

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Mengeluarkan Notis Penguatkuasaan di Bawah Sek. 426A KTN daripada tarikh siasatan awal dijalankan.

20 hari bekerja

2

Memproses Permohonan baru permit pengalihan bahan batuan Sek. 70 KTN daripada tarikh permohonan diterima sehingga permohonan diangkat ke PTG (Tanah Kerajaan).

5 bulan

3

Memproses permohonan membaharui LPS bercantum

Permit Pengalihan Bahan Batuan Sek. 70 KTN daripada tarikh permohonan diterima sehingga permohonan diangkat ke PTG (Tanah Kerajaan).

3 bulan

4

Memproses permohonan baru Permit Pengalihan bahan batuan Sek. 70 KTN daripada tarikh permohonan diterima sehingga mendapat keputusan (Tanah Milik).

14 hari bekerja

5

Memproses Permohonan membaharui Permit Pengalihan Bahan Batuan Sek. 70 KTN daripada tarikh permohonan diterima sehingga mendapat keputusan (Tanah Milik).

7 hari bekerja

 

UNIT HASIL

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Penerimaan Hasil Tanah

Jumlah bil. Cukai Tanah @ bil pelbagai yang diterima di kaunter dalam kuantiti 1- 20 Keping

Jumlah bil cukai Tanah yang diterima di Kaunter  dalam kuantiti 21 Keping ke atas.

Jumlah bil. Cukai Tanah yang diterima melalui pos yang tidak bermasalah.

1 hari

2 - 5 hari

1 - 3 hari

2

Laporan Kutipan Hasil Harian

Laporan Kutipan Hasil Harian disediakan pada hari yang sama kutipan diterima sekiranya tiada masalah.

1 hari

3

Laporan Kutipan Hasil Bulanan

Laporan Kutipan Hasil Bulanan dihantar ke Akauntan Negeri sebelum 10 Haribulan setiap bulan.

< 10 hb tiap bulan

4

Perakaunan Deposit

Menyelenggara Akaun deposit dalam tempoh 12 bulan dari tarikh akaun dibuka.

12 bulan

5

Pewartaan Deposit

Mewartakan akaun deposit yang tidak dituntut selama lebih 12 bulan

12 bulan

6

Pengeluaran Notis 6A dan 8A

Notis 6A – Dikeluarkan selepas 14 hari surat peringatan dihantar kepada pemilik sekiranya tiada bayaran dibuat dalam tempoh tersebut.

Notis 8A – Dikeluarkan selepas 3 bulan dari tarikh Notis 6A disampaikan kepada pemilik.

14 hari

3 bulan

 

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH (PEMBANGUNAN)

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Permohonan Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara bagi kegunaan Pertanian ke Pertanian sehingga di angkat ke Pentadbir Tanah

Memproses permohonan diterima sehingga di angkat ke Pentadbir Tanah

30 hari

2

Permohonan Serah Balik Dan Berimilik Semula dibawah Seksyen 204D Kanun Tanah Negara sehingga di angkat
ke Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Pahang.

180 hari

3

Permohonan Pecah Bahagian di bawah Seksyen 142 Kanun Tanah Negara sehingga di angkat ke Pentadbir Tanah.

Memproses permohonan daripada tarikh Permohonan diterima sehingga di angkat ke Pentadbir Tanah

180 hari

 

Tarikh Kemaskini: 18/09/2019 08:38:42

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 549 kali.


Kembali ke Atas