Inovasi

KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF PEJABAT DAERAH DAN TANAH MARAN

BIL

NAMA KUMPULAN

TAHUN PENUBUHAN

TEMA PROJEK

1.

SMART

2011

MEMPERCEPATKAN PROES KELULUSAN PECAH SEMPADAN, PECAH BAHAGIAN DAN PENYATUAN TANAH OLEH PENTADBIR TANAH.

2.

SMART 2

2014 - 2015

MENGATASI KELEWATAN PROSES PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS) 1 -3 EKAR (PERTANIAN) DI BAWAH BIDANG KUASA PENTADBIR TANAH DAERAH MARAN.

3.

HARMONY

2017

MENGATASI KESUKARAN PELANGGAN (TERUTAMA GOLONGAN OKU, WARGA EMAS DAN IBU MENGANDUNG) UNTUK BERURUSAN DI UNIT – UNIT JABATAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MARAN.

4.

SMART 3

2018

KELULUSAN PENTADBIR TANAH DAERAH BAGI KEMASUKAN BEKALAN ELEKTRIK DAN AIR KE BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN ATAU PREMIS PERNIAGAAN BAGI MENGATASI PENDUDUAKN SECARA TIDAK SAH DI ATAS TANAH KERAJAAN.

SENARAI PELAKSANAAN PROJEK INOVASI :

BIL.

NAMA PROJEK

BAHAGIAN / UNIT PENGGUNA

PELANGGAN

CATATAN

1.

Pelaksanaan dan Prosedur Pengeluaran Suratan Hakmilik Sementara Dalam Tempoh Satu (1) Hari (setelah bayaran 5A dibuat)

PENGURUSAN TANAH (PELUPUSAN /PENDAFTARAN

LUARAN

KIK PERINGKAT NEGERI

APTN BIL. 1/2011

2.

Mengatasi Kelewatan Proses Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 1-3 Ekar (Pertanian) Di Bawah Bidang Kuasa Pentdabir Tanah Daerah Maran

PENGURUSAN TANAH, HASIL

LUARAN

KIK PERINGKAT NEGERI TAHUN 2015

 

3.

Menyelesaikan Masalah Kelewatan Memproses Permohonan Fokus Group

PEMBANGUNAN DAERAH

LUARAN

KIK PERINGKAT NEGERI TAHUN 2016

4

One Stop Counter (OSC)

TANAH, KUATKUASA, PEMBANGUNAN DAERAH

LUARAN

KIK PERINGKAT NEGERI TAHUN 2017

5

Kelulusan Pentadbir Tanah Daerah Bagi Kemasukan Bekalan Elektrik Dan Air Ke Bangunan Rumah Kediaman Atau Premis Perniagaan Bagi Mengatasi Pendudukan Secara Tidak Sah Di Atas Tanah Kerjaan

KUATKUASA, HASIL

LUARAN

KIK PERINGKAT NEGERI TAHUN 2018

6.

Pendaftaran Kontraktor Secara Online

PEMBANGUNAN DAERAH

LUARAN

KIK PERINGKAT NEGERI TAHUN 2019

 

7.

 

Sistem Pengurusan Daftar Surat Jabatan

 

 

PENGURUSAN

 

DALAMAN

 

JABATAN

8.

Penghantaran Surat Peringatan Kepada Pemilik Tanah Yang Mempunyai Tuggakan Hasil (Surat Merah) oleh Penghantar Notis

PENGURUSAN TANAH (HASIL)

LUARAN

JABATAN

9.

Sistem Pemantauan Notis 5A

PELUPUSAN TANAH

LUARAN

JABATAN

10.

Sistem Pemantauan LPS

PELUPUSAN TANAH

LUARAN

JABATAN

 

11.

 

Sistem Pemantauan Notis 6A

 

HASIL TANAH

 

LUARAN

 

JABATAN

 


Tarikh Kemaskini: 17/09/2019 13:28:22

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 1570 kali.


Kembali ke Atas