bsemasa 
 1. Sinar Harian - KHAMIS 9 MAC 2017 - Sumbangan RM 10,000 beli keperluan asrama terbakar
 2. Sinar Harian - KHAMIS 9 MAC 2017 - Bandar Jengka bakal sesak
multimedia 
 1. AUDIO
 2. VIDEO
 3. GAMBAR
Announcement 
 1.  TIADA TAWARAN BARU SEBUTHARGA PEJABAT DAERAH MARANnew icon
 2.  SPAM MENDAPATKAN MAKLUMAT KATA LALUAN PENGGUNA EMAIL PAHANG
sebuthrg 
 1.   TIADA TAWARAN BARUSEBUTHARGA PLB new icon

Pengurusan Tanah

UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT
BIL URUSAN PERKHIDMATAN
 1. PENDAFTARAN TANAH
1. Mendaftarkan suratcara urusniaga dan bukan urusniaga dalam tempoh 2 jam bagi satu urusan.
2. Mendaftarkan hakmilik tanah berkomputer dalam tempoh seperti berikut :-
Pendaftaran hakmilik individu dalam masa 1 hari pembayaran notis 5A.
Pendaftaran hakmilik untuk setiap satu kes yang mengandungi 1-50 hakmilik akan disempurnakan dalam tempoh 7 hari bekerja.
Pendaftaran hakmilik untuk setiap satu kes yang mengandungi 51-100 hakmilik akan disempurnakan dalam tempoh 14 hari bekerja.
Pendaftaran hakmilik untuk setiap satu kes yang mengandungi 101-200 hakmilik akan disempurnakan dalam tempoh 28 hari bekerja.
Pendaftaran hakmilik untuk setiap satu kes yang mengandungi 201-1000 hakmilik akan disempurnakan dalam tempoh 60 hari bekerja.
3.

Memproses permohonan kebenaran Pindahmilik/Mengadai/Pajakan untuk kelulusan PTG/PBN

dalam tempoh 8 hari bekerja.

4.

Memproses permohonan perintah jual (lelongan awam) dalam tempoh 1 tahun dan tambahan

6 bulan untuk lelongan berikutnya.

5. Mengeluarkan Sijil Carian Rasmi, Salinan Hakmilik dan lain-lain dokuman dalam tempoh 30 minit bagi 1 urusan.
 1. PEMBANGUNAN DAN PELUPUSAN TANAH
1. Memproses permohonan tanah dalam tempoh berikut :-
i)   Permohonan Tanah                                                               - 30 bulan
ii)  Permohonan LPS                                                                   - 30 bulan
iii) Permohonan mencarigali dan Pajakan Lombong                   - 24 bulan
2. Menimbang dan memberi kelulusan mengubah kegunana tanah pertanian dalam tempoh 14 hari bekerja.
3. Memberi ulasan tanah dalam tempoh 1 bulan.
4. Memproses permohonan pecah sempadan/pecah bahagian dan penyatuan tanah dalam tempoh 30 hari bekerja.
5. Memproses permohonan tukar syarat dan serah balik/beri milik semula dalam tempoh 100 hari bekerja.
 1. HASIL
1. Menerima bayaran cukai tanah dan mengeluarkan resit rasmi dalam tempoh 3 minit bagi 1 hakmilik.
2. Menerima lain-lain bayaran dan mengeluarkan resit rasmi dalam tempoh 5 minit bagi 1 bayaran
3. Menyediakan bekalan cukup setiap borng-borang untuk kegunaan pelanggan
4. Menyemak setiap aduan pelanggan berkaitan cukai tanah
 • 8.png9.png6.png0.png0.png
 • Pelawat :
 • Hari Ini 53
 • |
 • Minggu Ini 476
 • |
 • Bulan Ini 1133