bsemasa 
 1. Sinar Harian - KHAMIS 9 MAC 2017 - Sumbangan RM 10,000 beli keperluan asrama terbakar
 2. Sinar Harian - KHAMIS 9 MAC 2017 - Bandar Jengka bakal sesak
multimedia 
 1. AUDIO
 2. VIDEO
 3. GAMBAR
Announcement 
 1. TAWARAN BARU SEBUTHARGA PEJABAT DAERAH MARANnew icon
 2.  SIRI  1/2018 ARTIKEL KESELAMATAN ICT : SPAMMING 
 3. MAJLIS PERJUMPAAN YB.SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG :KLIK DISINI
sebuthrg 
 1.   TAWARAN BARUSEBUTHARGA PLB new icon

Pengurusan Tanah

UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT
BIL URUSAN PERKHIDMATAN
 1. PENDAFTARAN TANAH
1. Mendaftarkan suratcara urusniaga dan bukan urusniaga dalam tempoh 2 jam bagi satu urusan.
2. Mendaftarkan hakmilik tanah berkomputer dalam tempoh seperti berikut :-
Pendaftaran hakmilik individu dalam masa 1 hari pembayaran notis 5A.
Pendaftaran hakmilik untuk setiap satu kes yang mengandungi 1-50 hakmilik akan disempurnakan dalam tempoh 7 hari bekerja.
Pendaftaran hakmilik untuk setiap satu kes yang mengandungi 51-100 hakmilik akan disempurnakan dalam tempoh 14 hari bekerja.
Pendaftaran hakmilik untuk setiap satu kes yang mengandungi 101-200 hakmilik akan disempurnakan dalam tempoh 28 hari bekerja.
Pendaftaran hakmilik untuk setiap satu kes yang mengandungi 201-1000 hakmilik akan disempurnakan dalam tempoh 60 hari bekerja.
3.

Memproses permohonan kebenaran Pindahmilik/Mengadai/Pajakan untuk kelulusan PTG/PBN

dalam tempoh 8 hari bekerja.

4.

Memproses permohonan perintah jual (lelongan awam) dalam tempoh 1 tahun dan tambahan

6 bulan untuk lelongan berikutnya.

5. Mengeluarkan Sijil Carian Rasmi, Salinan Hakmilik dan lain-lain dokuman dalam tempoh 30 minit bagi 1 urusan.
 1. PEMBANGUNAN DAN PELUPUSAN TANAH
1. Memproses permohonan tanah dalam tempoh berikut :-
i)   Permohonan Tanah                                                               - 30 bulan
ii)  Permohonan LPS                                                                   - 30 bulan
iii) Permohonan mencarigali dan Pajakan Lombong                   - 24 bulan
2. Menimbang dan memberi kelulusan mengubah kegunana tanah pertanian dalam tempoh 14 hari bekerja.
3. Memberi ulasan tanah dalam tempoh 1 bulan.
4. Memproses permohonan pecah sempadan/pecah bahagian dan penyatuan tanah dalam tempoh 30 hari bekerja.
5. Memproses permohonan tukar syarat dan serah balik/beri milik semula dalam tempoh 100 hari bekerja.
 1. HASIL
1. Menerima bayaran cukai tanah dan mengeluarkan resit rasmi dalam tempoh 3 minit bagi 1 hakmilik.
2. Menerima lain-lain bayaran dan mengeluarkan resit rasmi dalam tempoh 5 minit bagi 1 bayaran
3. Menyediakan bekalan cukup setiap borng-borang untuk kegunaan pelanggan
4. Menyemak setiap aduan pelanggan berkaitan cukai tanah
 • 9.png5.png4.png1.png0.png
 • Pelawat :
 • Hari Ini 38
 • |
 • Minggu Ini 218
 • |
 • Bulan Ini 1866