Khidmat Pengurusan

 

 BAHAGIAN KHDIMAT PENGURUSAN
BIL URUSAN PERKHIDMATAN
1. Kami berjanji untuk memproses urusan-urusan penjawatan dan semua masalah penjawat-penjawat awam pejabat ini mengikut tempoh yang ditetapkan.
2. Kami berjanji untuk meminimakan teguran audit dan menyediakan dengan segera laporan-laporan yang diminta oleh Penbendaharaan Negeri.
3. Kami berjanji memproses urusan membayar bil-bil dalam masa 2 minggu dari tarikh tuntutan diterima.
4. Kami berjanji untuk memproses urusan tuntutan perjalanan dan lebih masa sebelum 10hb tiap-tiap bulan, manakala urusan gaji akan diuruskan sebelu 15hb tiap-tiap bulan
5. Kami berjanji untuk memproses dan menerima bayaran Perumaham Awam Kos Rendah, Pinjaman Peniagan / Penjaja kecil / cukai hiburan dan cukai setem dalam tempoh kurang daripada 15 minit.
6. Kami berjanji untuk menguruskan permohonan borang - borang bagi menduduki rumah kerajaan, perumahan awam kos rendah dan borang - borang Suruhanjaya perkhidmatan awam dalam masa tidak lebih daripada 5 minit.
7. Kami berjanji untuk memproses permohonan lesen hiburan dan lesen penulisan awam dalam masa 1 bulan.
  • 6.png9.png4.png2.png7.png
  • Pelawat :
  • Hari Ini 430
  • |
  • Minggu Ini 1840
  • |
  • Bulan Ini 13123