bsemasa 
 1. Sinar Harian - KHAMIS 9 MAC 2017 - Sumbangan RM 10,000 beli keperluan asrama terbakar
 2. Sinar Harian - KHAMIS 9 MAC 2017 - Bandar Jengka bakal sesak
multimedia 
 1. AUDIO
 2. VIDEO
 3. GAMBAR
Announcement 
 1. TAWARAN BARU SEBUTHARGA PEJABAT DAERAH MARANnew icon
 2.  SIRI  1/2018 ARTIKEL KESELAMATAN ICT : SPAMMING 
 3. MAJLIS PERJUMPAAN YB.SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG :KLIK DISINI
sebuthrg 
 1.   TAWARAN BARUSEBUTHARGA PLB new icon

Pengurusan Tanah

FUNGSI UNIT PEMBANGUNAN TANAH

 • Permohonan Tukar Syarat & Pecah Sempadan / Bahagian/ Penyatuan Tanah/Serahbalik & PemberimilikanSemula /Hak Laluan
 • Permohonan Tanah Oleh Agensi Kerajaan & Swasta
 • Permohonan RTK & RPK
 • Permohonan Pengambilan Balik Tanah

FUNGSI UNIT PELUPUSAN

 • Memproses Permohonan Berimilik Tanah Individu bawah 4 Hektar
 • Memproses Permohonan Lesen Pendudukan sementara
 • Memproses Permohonan Membaharui Lesen pendudukan Sementara
 • Memproses Permohonan Merizabkan Tanah - Memproses Permohonan Surat Kebenaran Carigali /Sijil Lombong
 • Urusetia Mesyuarat JKPTD dan Mesyuarat Pra JKPTD - Mengendalikan Kaunter Perkhidmatan Pelanggan (Penjualan Borang-borang dan sebagainya) 
 • Memproses Lesen Pendudukan Sementara Bercantum Permit
 • Permohonan Membaharui Lesen Pendudukan Sementara Bercantum Permit

FUNGSI UNIT PENDAFTARAN

 • Pendaftaran Urusniaga / Bukan Urusniaga.
 • Mendaftar Surat Hakmilik Sementara & Kekal.
 • Penyediaan Carian Persendirian, Rasmi & Salinan Sah Hakmilik.
 • Kebenaran Pindah Milik & Menggadai

 FUNGSI UNIT HASIL & AKAUN

 • Membuat Semakan Rekod Cukai Tanah Dan Menerima Semua Urusan Pungutan Hasil Kerajaan Negeri
 • Menyelenggara, Menyelaras Dan Menyedia Akaun Deposit
 • Perampasan Tanah 
 • Perakaunan

FUNGSI UNIT PENGUATKUASA

 • Tindakan Penguatkuasaan Tanpa Izin/Setinggan di Atas Tanah Kerajaan. 
 • Tindakan Penguatkuasaan Pelanggaran Syarat Tanah. 
 • Tindakan Penguatkuasaan Pengalihan Bahan Batuan
 • 9.png5.png4.png1.png0.png
 • Pelawat :
 • Hari Ini 38
 • |
 • Minggu Ini 218
 • |
 • Bulan Ini 1866