bsemasa 
 1. Sinar Harian - KHAMIS 9 MAC 2017 - Sumbangan RM 10,000 beli keperluan asrama terbakar
 2. Sinar Harian - KHAMIS 9 MAC 2017 - Bandar Jengka bakal sesak
multimedia 
 1. AUDIO
 2. VIDEO
 3. GAMBAR
Announcement 
 1.  TIADA TAWARAN BARU SEBUTHARGA PEJABAT DAERAH MARANnew icon
 2.  SPAM MENDAPATKAN MAKLUMAT KATA LALUAN PENGGUNA EMAIL PAHANG
sebuthrg 
 1.   TIADA TAWARAN BARUSEBUTHARGA PLB new icon

Pengurusan Tanah

FUNGSI UNIT PEMBANGUNAN TANAH

 • Permohonan Tukar Syarat & Pecah Sempadan / Bahagian/ Penyatuan Tanah/Serahbalik & PemberimilikanSemula /Hak Laluan
 • Permohonan Tanah Oleh Agensi Kerajaan & Swasta
 • Permohonan RTK & RPK
 • Permohonan Pengambilan Balik Tanah

FUNGSI UNIT PELUPUSAN

 • Memproses Permohonan Berimilik Tanah Individu bawah 4 Hektar
 • Memproses Permohonan Lesen Pendudukan sementara
 • Memproses Permohonan Membaharui Lesen pendudukan Sementara
 • Memproses Permohonan Merizabkan Tanah - Memproses Permohonan Surat Kebenaran Carigali /Sijil Lombong
 • Urusetia Mesyuarat JKPTD dan Mesyuarat Pra JKPTD - Mengendalikan Kaunter Perkhidmatan Pelanggan (Penjualan Borang-borang dan sebagainya) 
 • Memproses Lesen Pendudukan Sementara Bercantum Permit
 • Permohonan Membaharui Lesen Pendudukan Sementara Bercantum Permit

FUNGSI UNIT PENDAFTARAN

 • Pendaftaran Urusniaga / Bukan Urusniaga.
 • Mendaftar Surat Hakmilik Sementara & Kekal.
 • Penyediaan Carian Persendirian, Rasmi & Salinan Sah Hakmilik.
 • Kebenaran Pindah Milik & Menggadai

 FUNGSI UNIT HASIL & AKAUN

 • Membuat Semakan Rekod Cukai Tanah Dan Menerima Semua Urusan Pungutan Hasil Kerajaan Negeri
 • Menyelenggara, Menyelaras Dan Menyedia Akaun Deposit
 • Perampasan Tanah 
 • Perakaunan

FUNGSI UNIT PENGUATKUASA

 • Tindakan Penguatkuasaan Tanpa Izin/Setinggan di Atas Tanah Kerajaan. 
 • Tindakan Penguatkuasaan Pelanggaran Syarat Tanah. 
 • Tindakan Penguatkuasaan Pengalihan Bahan Batuan
 • 8.png9.png6.png0.png0.png
 • Pelawat :
 • Hari Ini 53
 • |
 • Minggu Ini 476
 • |
 • Bulan Ini 1133