Khidmat Pengurusan

Fungsi Utama Bahagian Khidmat Pengurusan :

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan 
 • Latihan & Pembangunan Pegawai 
 • Persaraan - Peperiksaan 
 • Cuti 
 • Tatatertib 
 • Pengesahan Jawatan 
 • Pemberian Taraf Berpencen 
 • Pengurusan Penilaian Prestasi 
 • Pelepasan Jawatan 
 • Perletakan Jawatan 
 • Permohonan Pertukaran 
 • Perlanjutan Tempoh Percubaan 
 • Pengisiytiharan Harta 
 • Penanggungan Kerja

KEWANGAN

 • Urusetia Panel Pengurusan Sumber Manusia Kewangan 
 • Penyediaan Anggaran Belanjawan MengurusTahunan 
 • Urusan Bayaran Gaji Pegawai/kakitangan 
 • Urusan Tuntutan Elaun
 • Elaun Dalam Perkhidmatan 
 • Panjar Wang Runcit (Petty Cash) 
 • Urusan Pindah dan Tambah Peruntukan Belanja Mengurus 
 • Penyelenggaraan Potongan Cukai Pendapatan 
 • Penyelanggaraan Buku Vot 
 • Penyelenggaraan Buku Gaji 
 • Pembelian Barang-barang dan Alat Kelengkapan Pejabat 
 • Penyelenggaraan Borang Daftar,Harta Modal,Jabatan, Inventori dan Bekalan Pejabat 
 • Urusan Kutipan Bayaran Sewa Perumahan Awam Kos Rendah Kerajaan 
 • Urusan Penyelenggaraan Barang-barang dan Alat-alat Kelengkapan Pejabat 
 • Urusan Kehilangan dan Hapuskira

PERKHIDMATAN AM

 • Pendaftaran Surat/Surat-surat Sulit. 
 • Pendaftaran Fail (Terbuka dan Sulit) 
 • Penghantaran Surat Menyurat dalaman dan luaran 
 • Penyelenggaraan alat-alat Kelengkapan Pejabat 
 • Perkhidmatan sokongan pengangkutan 
 • Perkhidmatan Teknologi Maklumat 
 • Urusan Perkhidmatan Telefon 
 • Keselamatan dan Kebersihan Pejabat 
 • Urusan Penggunaan Kad Perakam Waktu 
 • Penyelenggaraan Kenderaan Pejabat 
 • Urusetia Mesyuarat 
 • Urusan Pilihanraya 
 • Pengurusan Majlis/Keraian 
 • Pengurusan Lesen-lesen
 • 6.png9.png4.png2.png6.png
 • Pelawat :
 • Hari Ini 429
 • |
 • Minggu Ini 1839
 • |
 • Bulan Ini 13122